Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Snel starten

Het Lokaal Welzijnsbeleid en Armoedebeleid in Gent is een gezamelijke bezorgdheid van de Stad Gent, het OCMW van Gent en de tientallen private welzijnsactoren in Gent. De Stad staat in voor de algemene coördinatie van het Lokaal Welzijnsbeleid : van planning tot uitvoering, via participatie en overleg met welzijnsverenigingen en -actoren, gericht op de effectieve realisatie van sociale grondrechten voor burgers via toegankelijkheid van bestaande dienstverlening, creatie van nieuwe initiatieven en het versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Het OCMW van Gent coördineert het armoedebeleid in Gent en staat in voor de coördinatie van het wijkwelzijnswerk.

De coördinatie van het thematisch beleid ligt in handen van een thematisch regisseur.

Aarzel niet om één van hen te contacteren indien u meer informatie wil.

 

Coördinatie Lokaal Welzijnsbeleid (voor algemene coördinatie, planning, participatie en overleg)

Coördinatie Armoedebeleid

Coördinatie van thematisch beleid

 • Wonen - Annemie Van Hoecke - Dienst Wonen - annemie.vanhoecke@stad.gent - 09 2667612
 • Werken - Régine Laverge - Dienst Werk Stad Gent - regine.laverge@stad.gent - 09 2668304
 • Gezondheid - Zohra Diouani - Gezondheidsdienst Stad Gent - zohra.diouani@stad.gent - 09 267 03 32
 • Beleidssignalen - Michèle Van Elslander - Welzijnsoverleg Regio Gent - michele.van.elslander@wrg.be - 09 2259133
 • Preventieve gezinsondersteuning (Huis van het Kind) - Els de Vos - Departemement Bevolking en Welzijn - Stad Gent - els.devos@gent.be 09 2667691
 • Dak- en thuisloosheid - Thomas Maeseele - OCMW Gent - thomas.maeseele@ocmw.gent - 09 2669756
 • Inkomen, schuldbegeleiding en sociale dienstverlening - Claudine Roelkens - OCMW Gent - claudine.roelkens@ocmw.gent - 09 2663559
 • Flankerend onderwijsbeleid - Arwen Dewilde - Departement Onderwijs en opvoeding Stad Gent - arwen.dewilde@stad.gent - 09 2682128
 • Kinderopvang - Danny Verdonck - Dienst kinderopvang Stad Gent - danny.verdonck@stad.gent - 09 2682082
 • Kinderarmoede - Sylvia Lis - Psychologische Dienst OCMW gent - sylvia.lis@ocmw.gent - 09 2663043
 • Senioren - Els Devriendt- Departement ouderenzorg OCMW Gent - els.devriendt@ocmw.gent -  09 266 93 05 
 • Cultuurparticipatie - Marijke Leye - Dienst Cultuurparticipatie Stad Gent - marijke.leye@stad.gent - tel 09 2698484
 • Jeugd - Kathleen Snoeck - Jeugddienst Stad Gent - kathleen.snoeck@stad.gent - 09 2698129
 • Sport - Wim Vandendriessche - Sportdienst Stad Gent - wim.vandendriessche@stad.gent - 09 2668094
 • Gebiedsgerichte werking - Els Lecompte - Gebiedsgericht werking Stad Gent - els.lecompte@stad.gent - 09 2668224
 • Sociale cohesie - Stefan Vanhove - Dienst Ontmoeten en Verbinden -  stefan.vanhove@stad.gent - 09 2667660
 • Etnisch-culturele diversiteit en intra-Europese migratie - Maaike Buyst - Dienst Welzijn en Gelijke Kansen - maaike.buyst@gent.be - tel 09 2657683
 • Justitie - Sara Goossens - Justitiehuis Gent - sara.goossens@wvg.vlaanderen.be - 09 2696264
 • Jeugdhulp - Alain Slock - CAW Oost-Vlaanderen - alainslock@cawoostvlaanderen.be - 078 150 300