Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Snel starten

Welkom op het regisseursoverleg welzijnsbeleid in Gentfoto overleg.JPG

 

Beste collega’s welzijnsbeleid in Gent

 

In de nieuwe kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid in Gent 2014-2020 is gekozen voor 'regie' als centraal concept voor samenwerking. Om de intersectorale samenwerking binnen het Lokaal welzijnsbeleid concreet vorm te geven, is in Gent gekozen om een regisseursoverleg o.l.v. het stadsbestuur en een klankbordgroep van private en Vlaamse actoren (derden) o.l.v. WRG op te richten. Beide organen komen zesmaandelijks samen. Een afvaardiging van die klankbordgroep neemt deel aan het regisseursoverleg.

De uitwerking van de intersectorale samenwerking vertrekt vanuit beleidsknelpunten én -signalen. Beide terug te vinden bij de documenten rechtonder. Ook de concrete manier van werken.

De eerste regisseursoverleggen waren voor ons een duidelijk succes. We danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid, en volgehouden aandacht. In iets minder dan twee uur hebben we telkens de basis kunnen leggen voor een effectieve coördinatie-aanpak van het lokaal welzijnsbeleid, inclusief het armoedebeleidsplan.

De verslagen zijn beschikbaar bij de documenten rechtsonder.

Feedback, stand van zaken, voorstellen, oplossingen, aanvullingen, ideeën .... kunnen naar Els De Vos en Michèle Van Elslander gemaild worden.

Wie wil reageren en meewerken aan het armoedebeleidsplan neem hiervoor contact op met Joris Beaumon

 

Met vriendelijke groeten
Els De Vos en Michèle Van Elslander
 

Contact :

Els De Vos
Adjunct van de directie
Staf - Departement Bevolking en Welzijn - Stad Gent
Tel. 09 266 76 91
 
Stafmedewerker Lokaal Sociaal beleid Gent
Welzijnsoverleg Regio Gent
Tel. 09 225 91 33
 
 
 

 Documenten

 
  
  
Map: Documenten RO 3 mei 2016
  
Map: Documenten RO 20 oktober 2015
  
Map: Documenten RO 21 april 2015
  
Map: Rondetafels
  
Map: documenten RO 21 oktober 2014
  
Map: Documenten RO 29 april 2014
  
Map: Documenten RO 9 oktober 2013
  
signalenbundel2016.pdf
  
manier van werken.pdf
  
Signalenbundel LWB 2014.pdf