Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Snel starten

Welkom op het regisseursoverleg welzijnsbeleid in Gentfoto overleg.JPG

 

Beste collega’s welzijnsbeleid in Gent

 

In de nieuwe kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid in Gent 2014-2020 is gekozen voor 'regie' als centraal concept voor samenwerking. Om de intersectorale samenwerking binnen het Lokaal welzijnsbeleid concreet vorm te geven, is in Gent gekozen om een regisseursoverleg o.l.v. het stadsbestuur en een klankbordgroep van private en Vlaamse actoren (derden) o.l.v. WRG op te richten. Beide organen komen zesmaandelijks samen. Een afvaardiging van die klankbordgroep neemt deel aan het regisseursoverleg.

De uitwerking van de intersectorale samenwerking vertrekt vanuit beleidsknelpunten én -signalen. Beide terug te vinden bij de documenten rechtonder. Ook de concrete manier van werken.

De eerste regisseursoverleggen waren voor ons een duidelijk succes. We danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid, en volgehouden aandacht. In iets minder dan twee uur hebben we telkens de basis kunnen leggen voor een effectieve coördinatie-aanpak van het lokaal welzijnsbeleid, inclusief het armoedebeleidsplan.

De verslagen zijn beschikbaar bij de documenten rechtsonder.

Feedback, stand van zaken, voorstellen, oplossingen, aanvullingen, ideeën .... kunnen naar Els De Vos en Michèle Van Elslander gemaild worden.

Wie wil reageren en meewerken aan het armoedebeleidsplan neem hiervoor contact op met Joris Beaumon

 

Met vriendelijke groeten
Els De Vos en Michèle Van Elslander
 

Contact :

Els De Vos
Adjunct van de directie
Staf - Departement Bevolking en Welzijn - Stad Gent
Tel. 09 266 76 91
 
Stafmedewerker Lokaal Sociaal beleid Gent
Welzijnsoverleg Regio Gent
Tel. 09 225 91 33
 
 
 

 Documenten

 
  
  
presentatie_ketenaanpak CO3_14042014_def.pptx
  
20140416_NO_Tussen twee regisseursoverleggen in-van knelpunten en signalen naar campagnes via rondetafels.doc
  
20140429_DO_prezisignalenbundel.pdf
  
20140429_VE_Regisseursoverleg Lokaal Welzijnsbeleid in Gent.docx