Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Snel starten

Start

Lokaal Welzijnsbeleid in Gent 

 
 
 

 In de nieuwe kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid in Gent 2014-2020 vormen de sociale grondrechten het uitgangspunt voor een inclusief en versterkend welzijnsbeleid. Immers, welzijn gaat over het volwaardig participeren van mensen aan de diverse domeinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, leren, zorg/gezondheid, vrije tijd en leefbaarheid. Essentieel hierbij is dat drempels worden weggewerkt en dat er wordt samengewerkt over de levensdomeinen heen. De kadertekst stelt dan ook een regiematige aanpak voorop met welomschreven rollen voor Stad, OCMW en derde partners. 

 
 
 

Meer informatie vind je in 1.kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid.pdf1.kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid.pdf

 
 

 

 
 
 
 
 

OpvolgingSignalenbundel2014_uitgebreid.pdfOpvolgingSignalenbundel2014_uitgebreid.pdf

signalenbundel2016.pdfsignalenbundel2016.pdf

 
 
 
 
  • Logo rechtenverkenner