Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Snel starten

Start

Lokaal Welzijnsbeleid in Gent 

 
 
 

 In de nieuwe kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid in Gent 2014-2020 vormen de sociale grondrechten het uitgangspunt voor een inclusief en versterkend welzijnsbeleid. Immers, welzijn gaat over het volwaardig participeren van mensen aan de diverse domeinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, leren, zorg/gezondheid, vrije tijd en leefbaarheid. Essentieel hierbij is dat drempels worden weggewerkt en dat er wordt samengewerkt over de levensdomeinen heen. De kadertekst stelt dan ook een regiematige aanpak voorop met welomschreven rollen voor Stad, OCMW en derde partners. 

 
 
 

Meer informatie vind je in 1.kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid.pdf1.kadertekst Lokaal Welzijnsbeleid.pdf

 
 
 
 

 

 
 
 

Het volgende regisseursoverleg vindt plaats op dinsdag 3 mei om 14u in het stadhuis, Collegezaal.

 
 
 

Opvolging signalen wonen.pdfOpvolging signalen wonen.pdf

 

opvolging signalen thuisloosheid en financieel.pdfopvolging signalen thuisloosheid en financieel.pdf

 

opvolging signalen gezondheid.pdfopvolging signalen gezondheid.pdf

 

 opvolging_signalen_taal_communicatie_onderwijs.pdfopvolging_signalen_taal_communicatie_onderwijs.pdf

 opvolging_signalen_vrije_tijd_en_juridisch.pdfopvolging_signalen_vrije_tijd_en_juridisch.pdfopvolging_signalen_geweld_onvrededienstverlening_werk.pdf

 
 
 
 
 
  • Logo rechtenverkenner