Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Hoeveel mensen in Gent zijn dak- en thuisloos ?

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Afhankelijk van wat onder dak en thuisloosheid wordt verstaan, krijgen we een uiteenlopend antwoord dat varieert van misschien 20 tot meer dan 2000 mensen. Gelukkig zijn er een aantal algemeen (zelfs Europees) erkende definities en categorieën waarmee we dak- en thuisloosheid kunnen becijferen, en het dus iets over het aantal dak- en thuislozen kunnen zeggen.

We maken onderscheid tussen 2 verschillende groepen van mensen :

  • Daklozen - dit zijn mensen die buitenslapen of gebruik maken van de acute noodopvang waar buitenslapers 's nachts terecht kunnen. 
  • Thuislozen - dit zijn mensen die in reguliere opvangcentra voor thuislozen verblijven, vrouwen opvangcentra, pensionwonen. Ook mensen die diverse instellingen (penitentiaire inrichtingen, ziekenhuizen, jeugdinrichtingen, ...) verlaten zonder direct vooruitzicht op een langdurige en degelijk huisvesting zijn thuisloos.

Daarnaast zijn er nog 2 groepen mensen die aan de onderkant van de stad wonen, zonder daarom letterlijk dak- of thuisloos te zijn. Het zijn mensen die sterk bedreigd zijn met sociale uitsluiting op de huisvestingsmarkt : 

  • Mensen met instabiele huisvesting - dit zijn mensen die 's morgens niet met zekerheid weten waar ze 's avonds zullen en kunnen slapen. Ze wonen tijdelijk bij vrienden of familie, hebben geen huurcontract, hebben huurschulden met gerechtelijke uithuiszetting tot gevolg, leven met intrafamiliaal geweld, ...
  • Mensen met ontoereikende huisvesting - dit zijn mensen die in tijdelijke, niet conventionele woningen verblijven (caravans, kraakpanden,...), in woningen die ongeschikt of onbewoonbaar (verklaard) ziijn, in huizen en kamers leven die overbevolkt zijn.

Een gedetailleerd overzicht van de diverse definities en categorieën vindt u in Ethos - Europese Typologie van dakloosheid en sociale uitsluiting.​


► onderzoek naar het gebruikersprofiel van de acute nachtopvang in Gent

​​​​


                                                          

​​