Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
​Een gids maken specifiek voor dak- en thuislozen in Gent is een moeilijke opdracht. We hebben het gedaan omdat we willen dat deze mensen zelf kunnen lezen en zien waar ze met hun noden en vragen terecht kunnen. 

Deze gids is vooral bedoeld voor de dak- en thuisloze zelf, hoewel u er natuurlijk als hulpverlener ook kan van gebruik maken. Vergeet u hem vooral niet aan de dak- en thuislozen te bezorgen zodat ze zelf hun weg kunnen vinden.

De informatie in deze gids is niet altijd specifiek en zeker niet alleen voor dak- en thuislozen bestemd. Vaak kunnen ook andere gebruikers er terecht. In ieder geval zijn ook dak- en thuislozen er zeker welkom. We hebben ons in deze gids beperkt tot de meest elementaire, eerstelijnsdienstverlening. Voor een overzicht van alle organisaties en hun dienstverlening verwijzen we u door naar de sociale kaart van Gent, daklozen verwijzen we op hun beurt door naar het algemeen onthaal van het CAW in Gent of naar de Welzijnsbureaus van het OCMW van Gent, waarvan ze de gegevens wel vinden in de gids. (Een papieren versie van de sociale kaart van Gent is te verkrijgen bij het Welzijnsoverleg Regio Gent)

Door de zeer specifiek informatie in de gids, is het lastig om hem zeer actueel te houden. Toch proberen we dit met hulp van u. Foute, verouderde of gebrekkige informatie kan u per email doorgeven aan LSB@gent.be. Wij passen deze gids dan ogenblikkelijk aan. Dit is ook de reden waarom er geen papieren versie van deze gids bestaat. De enige manier om steeds de laatste informatie te hebben, is door telkens opnieuw via deze webstek de gids te downloaden en uit te printen.

De Gids is opgedeeld in 5 documenten die alle dezelfde informatie bevatten maar anders georiënteerd zijn. U kan de dienstverlening voor dak- en thuislozen opvragen per geboden service, maar ook per organisatie, per buurt en per dag. De adresgegevens van de verschillende organisaties vindt u in een apart document.

Voor meer algemene informatie voor dak- en thuislozen los van Gent, verwijzen we u door naar de Algemene Gids voor Daklozen in België.​​ 
​​​​​​
​​​​​