Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

Studienamiddag 'Islamitische visies op zorg voor ouderen' - 19 november 2015

Hoofdtekst

Van: VC vormingscentrumguislain [mailto:vc.vormingscentrumguislain@fracarita.org]
Verzonden: woensdag 16 september 2015 8:52
Aan: VC vormingscentrumguislain
Onderwerp: Studienamiddag 'Islamitische visies op zorg voor ouderen' - 19 november 2015
 
 
 
Studienamiddag
Islamitische visies op zorg voor ouderen
 
Donderdag 19 november 2015, Vormingscentrum Guislain Gent
 
 
Migranten van ginder zijn ouderen van hier.
In onze etnisch en cultureel diverse samenleving wordt ook de groep van ouderen steeds meer divers. In die diversiteit nemen ouderen met een islamitische achtergrond een belangrijke plaats in. Wat is de positie van ouderen in een islamitisch gezin? Hoe beïnvloedt de migratie de gezinsrelaties en de beleving van ouder worden? Hoe organiseren we de zorg voor moslimouderen die hun geloof een belangrijke plaats willen geven?
Deze bijscholing van een halve dag geeft je een beter inzicht in de visies op ouder worden in gezinnen met een islamitische achtergrond. We bekijken hoe we een beter passende zorg kunnen bieden, ook bij de begeleiding van het levenseinde.
 
Programma
13.00u : Onthaal met koffie
13.30u : Lezing mevr. Naziha Maher - Algemene beschouwingen over zorg voor ouderen
14.45u : Koffiepauze
15.00u : Lezing mevr. Els Deganck - Praktijkverhalen over zorg voor ouderen
16.15u : Vraagstelling
16.45u : Einde
               
Voor wie?
Zorg- en hulpverleners die hun werken met deze doelgroep willen verbeteren en iedereen die zich inzet voor een betere ondersteuning van gezinnen in een etnisch en cultureel diverse samenleving.
 
Docenten
·         Naziha Maher, islamoloog, coördineert de dienstverlening aan allochtonen bij de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) en is ook betrokken bij MOPA, 'Moslims en Palliatieve Ondersteuning Antwerpen'
·         Els De Ganck, diversiteitsconsulent bij OCMW Gent. Ze werkt als eerstelijnshulpverlener en begeleidt zowel de ouderen van ECM-origine als hun mantelzorgers, naar de zorg. Daarnaast vertegenwoordigt ze OCMW Gent in tal van overlegmomenten en geeft ze gastcolleges rond cultuursensitieve ouderenzorg.
 
Locatie en datum
De studiedag vindt plaats op donderdag 19 november 2015 van 13.30 tot 16.45 uur in het Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te Gent.
Onthaal vanaf 13 uur.
 
Deelnameprijs
·         30 euro per persoon voor medewerkers Broeders van Liefde
·         35 euro per persoon voor derden
·         15 euro per persoon voor Odisee-studenten (vermelden studentennummer!)
(inclusief koffie en infomap) te storten op rekeningnummer BE60 4453 5536 0170 van Vormingscentrum Guislain met als verplichte mededeling ‘Uw naam + Studiedag - 19/11’.
 
Inlichtingen / inschrijvingen
Gelieve het inschrijvingsformulier uiterlijk 9 november te bezorgen aan Ingo Verheye, Vormingscentrum Guislain.
Het inschrijvingsformulier kan u downloaden via: www.vormingscentrumguislain.be/calendar/
De inschrijving is pas definitief nadat we zowel de schriftelijke inschrijving als betaling hebben ontvangen.
 
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de studiedag is de totale deelnameprijs verschuldigd.
De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging door Vormingscentrum Guislain vzw.
 
Organisatie
Deze studiedag is een organisatie van Vormingscentrum Guislain in samenwerking met Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
 
      
 
 

Verloopt

20/11/2015

Bijlagen

Gemaakt om 18/09/2015 10:58 door De Mey Marianne
Laatst gewijzigd op 18/09/2015 10:58 door De Mey Marianne