Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

Subsidies voor Gezondheidsprojecten - oproep september 2013

Hoofdtekst

De Gezondheidsdienst van Stad Gent lanceert een tweede oproep voor subsidieaanvragen voor gezondheidsprojecten en de erkenning als gezondheidsvereniging.
 
Tot 30 september 2013 kunnen plaatselijke verenigingen een aanvraag indienen.
 
 
We sturen jullie langs deze weg wat meer informatie door:
 
- Hieronder concrete info rond de subsidie aanvragen en erkenning als gezondheidsvereniging
- Het Stedelijk Reglement voor de subsidiëring van gezondheidsprojecten en de erkenning als gezondheidsvereniging, in bijlage
- het aanvraagformulier subsidie voor een gezondheidsproject, in bijlage
- het aanvraagformulier voor erkenning als gezondheidsvereniging, in bijlage
 
 
 
De Gezondheidsdienst van de Stad Gent wil gezondheidsprojecten ondersteunen. Men kan als plaatselijke vzw of feitelijke vereniging twee keer per jaar een aanvraag voor een projectsubsidie indienen, eind februari en eind september. De Gezondheidsdienst voorziet een subsidie tussen de 250 en 2.500 euro voor elk geselecteerd project. In 2012 werd voor 11 projecten een totaalbudget uitgetrokken van 12.500 euro. Dat bedrag is opnieuw voorzien voor 2013.
 
Voor wie?
Komen in aanmerking: plaatselijke verenigingen zonder winstgevend doel en feitelijke verenigingen wanneer zij het geheel of grootste deel van de activiteiten van hun project ontwikkelen op het grondgebied Gent. De organisatie hoeft niet gezondheid als hoofdactiviteit te hebben in de algemene werking om een aanvraag voor een projectsubsidie rond gezondheid te kunnen indienen.
 
Welke projecten?
1. Het project moet gesitueerd zijn binnen ‘een Gentse context’ waarbij het geheel of het grootste deel van de acties moet plaatsvinden op het grondgebied Gent.
2. Acties die indruisen tegen duurzaamheids- of toegankelijkheidsaspecten kunnen niet gesubsidieerd worden.
3. De acties moeten aansluiten bij het gezondheidsbeleid van de Stad Gent, zoals:
- acties om drempels tot de gezondheidszorg weg te werken
- acties die de afstemming en samenwerking van actoren rond gezondheid verhogen
- acties in het kader van gezondheidsbevordering of ziektepreventie (zowel binnen de gezondheidssector als intersectoraal).
4. Bij het toewijzen van de projectsubsidie, gaat de voorkeur uit naar projecten met de volgende kenmerken:
- preventieve invalshoek, zoals gezondheidsbevordering
- op maat van kwetsbare doelgroepen
- vernieuwend
- participatief
- wijkgericht
- samenwerking met de gezondheidsdienst bij de conceptualisatie en uitwerking van de acties
- samenwerking met andere organisaties
- aandacht voor continuering van de acties of verandering na het project.
 
Subsidiebudget
De Gezondheidsdienst voorziet een subsidie tussen de 250 en 2.500 euro voor elk geselecteerd project. Het bedrag is afhankelijk van de mate waarop het project inspeelt op de voorkeurscriteria van het reglement en van de totale begroting van het project. De vereniging ontvangt 80% van de subsidie bij de goedkeuring van de aanvraag, en 20% van de subsidie na de verantwoording van het project. Ten laatste op maandag 30 september 2013 kunnen plaatselijke verenigingen een aanvraag indienen.

 
Erkenning als Gezondheidsorganisatie
Naast de aanvraag van een projectsubsidie kunnen organisaties ook de erkenning als gezondheidsorganisatie aanvragen. Als erkende organisatie heb je een aantal voordelen: men kan materiaal ontlenen bij de stedelijke uitleeninstelling(en) en gebruik maken van de vergaderzalen en lokalen die door het stadsbestuur ter beschikking worden gesteld. Dien het aanvraagformulier voor erkenning in bij de Gezondheidsdienst.
 
Hoe?
Men kan het subsidiereglement en de aanvraagformulieren digitaal vinden op de website www.gent.be > Leven > Gezondheid > Beleid > Subsidies voor Gezondheidsprojecten of een geprinte versie ophalen bij de Gezondheidsdienst.
 
Het aanvraagformulier voor de tweede oproep van 2013 moet worden ingediend uiterlijk op  maandag 30 september 2013:
- Ofwel per post (poststempel geldt als bewijs):
   Gezondheidsdienst, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
- Ofwel persoonlijk afgegeven bij de Gezondheidsdienst, tegen afgiftebewijs:
   Gezondheidsdienst, Baudelohof  2, 9000 Gent

Graag ontvangt de Gezondheidsdienst uw aanvraagformulier ook digitaal via
 
 
 
Met vriendelijke groeten

Rose-Anne Strubbe      
(werkt niet op vrijdag)
Administratief medewerk(st)er
Gezondheidsdienst - Departement Milieu, Groen en Gezondheid - Stad Gent
Bezoekadres: Baudelohof 2 , 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 235 37 80 
Internet
www.gent.be

Verloopt

1/10/2013

Bijlagen

Aanvraagformulier_erkenning_gezondheidsvereniging.doc    
Aanvraagformulier_subsidie_gezondheidsproject.doc    
Subsidies gezondheidsprojecten - reglement.doc    
Gemaakt om 13/08/2013 16:19 door De Mey Marianne
Laatst gewijzigd op 13/08/2013 16:19 door De Mey Marianne