Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

Infosessies huurlasten WoninGent

Hoofdtekst

Beste partner van het welzijnsoverleg,

 
 
WoninGent ontvangt regelmatig vragen van haar sociale huurders over de huurlasten: Hoe worden de huurlasten berekend? Op welke manier verdeelt WoninGent de kosten tussen de bewoners? Enz.
Wij informeren u graag dat WoninGent in 2015 informatiesessies zal organiseren voor haar sociale huurders over de huurlasten.
 
Welke informatie ontvangen sociale huurders tijdens deze informatiesessies?
WoninGent zal algemene zaken i.v.m. de huurlasten toelichten zoals: Wat zijn nu de diensten en wat de verbruiken? Hoe berekent WoninGent de huurlasten? Hoe worden de kosten verdeeld?
Het is echter niet de bedoeling om persoonlijke dossiers te bespreken. Daarvoor kunnen huurders terecht bij onze dienst beheer: 09 235 99 55 of beheer@woningent.be.
 
De informatiesessies zullen in verschillende wijken georganiseerd worden in functie van de interesse bij onze sociale huurders.
Om een zicht te krijgen op hoeveel interesse er is bij de bewoners om een dergelijke infosessie bij te wonen en welk tijdstip zij hiervoor verkiezen, organiseren we eerst een bevraging.  
 
In het bewonerskrantje van november lanceren wij een oproep aan alle bewoners om hun interesse en voorkeur qua tijdstip kenbaar te maken. Zij  kunnen dit doen door middel van een antwoordformulier dat zich in het midden van het krantje bevindt.
Hoe bezorgen zij het antwoordformulier terug?
·         Door het formulier met de post terug te sturen of in de brievenbus te steken van een van onze kantoren:
o    Lange Steenstraat 54, 9000 Gent
o   Kikvorsstraat 113, 9000 Gent
o   Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge
·         Door het formulier af te geven aan de wijkmonitor of aan de balies.
 
Alle bewoners die het antwoordformulier terugbezorgen, zullen in het voorjaar van 2015 een persoonlijke uitnodiging krijgen om een infosessie over de huurlasten bij te wonen.
 
Ter informatie bezorg ik u als bijlage de betreffende passage uit het bewonerskrantje en het antwoordformulier, zodat u dit bij uw diensten kunt verspreiden.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Marieke

 
Marieke van Hyfte
Sociale dienstverlening
Tel.: 09 235 99 80
 
WoninGent CVBA-SO – www.woningent.be
Maatschappelijke zetel – Lange Steenstraat 54 – 9000 Gent – Tel: 09  235 99 00 –  Info@woningent.be
Departement Verhuur en Sociale dienst – Kikvorsstraat 113 – 9000 Gent – Tel.: 09 235 99 60
Departement Patrimonium – Brusselsesteenweg 479 – 9000 Gent – Tel.: 09 235 99 55

 

Verloopt

 

Bijlagen

WoninGent - Bevraging infosessies.docx    
WoninGent - Bewonerskrantje WiG infosessies huurlasten.pdf    
Gemaakt om 14/11/2014 14:24 door De Mey Marianne
Laatst gewijzigd op 14/11/2014 14:24 door De Mey Marianne