Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

Nieuwsbrief Welzijnsoverleg Regio Gent

Hoofdtekst

 
 

 
Nieuwsbrief Welzijnsoverleg Regio Gent
Juni 2015
Welzijnsoverleg Regio Gent brengt maandelijks een gratis elektronische nieuwsbrief uit.
In deze nieuwsbrief vind je de verschillende berichten die de afgelopen weken op de website van Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG) verschenen zijn.
Bezoek ook onze website www.wrg.be, die de welzijnsactoren uit de Gentse regio op de hoogte houdt van de verschillende activiteiten in de regio.

Je vindt deze nieuwsbrief ook op www.wrg.be/201506nieuwsbriefwrg.htm

Wil je ook eigen activiteiten aankondigen op de website en in de nieuwsbrief van Welzijnsoverleg Regio Gent? Dat kan, voor meer informatie klik hier.

 
Sociale Kaart van Gent is nu verkrijgbaar!!!:
RTH, PGB, MFC, toegangspoorten, gemandateerde voorzieningen, FAM, A-document, M-decreet, enzzzzzz; wie kan dit nog bijhouden?
Als hulpverlener vind je vandaag zeer snel het adres dat je zoekt via google op jouw smartphone. Door alle wijzigingen en evoluties in het werkveld weet je op de duur niet meer waar je moet naar gaan zoeken. Enkel een witte raaf kan nog het overzicht bewaren op de totale welzijnssector.
De Sociale Kaart van Gent geeft een overzicht van de brede welzijnssector, en toont hoe dit in het Gentse ingevuld wordt.
Wil je een eerste blik werpen op de inhoud? Kijk eens in de inhoud. De Sociale Kaart van Gent is nu verkrijgbaar. Zie website.
Opvolging signalen Lokaal Welzijnsbeleid Gent: wonen
De Signalenbundel 2014 werd een jaar geleden uitgebracht. Ondertussen werd actief ingezet op het stimuleren en bundelen van feedback en acties die voortvloeien uit de signalen. Hier opvolgingsnieuws over het thema wonen.
¡¡Allemaal integraal!! - The Sequal
De Netwerkstuurgroep Deinze - Eeklo - Gent van Integrale Jeugdhulp organiseert op 17 september ¡¡Allemaal integraal!! - The Sequal. Zie vooraankondiging.

 
 


De Katrol wordt Kompanjon
De Katrol Gent Oost-Vlaanderen vzw beweegt zich sinds 2009 op het raakvlak van onderwijs en welzijn. Sinds 1 juni gebeurt de werking onder de naam Kompanjon. Zie website en brief.


Intergenerationele projecten
Stad Gent is een voortrekker voor intergenerationele projecten: projecten waar jong en oud samen aan deelnemen. Op de website www.jongenoudingent.be kan je jouw project zichtbaar maken. Elk project dat tot 31 augustus 2015 wordt ingediend, doet bovendien mee aan de wedstrijd. Zie mail.


Speelpleinwerking JONG zomer 2015
Een overzicht van de verschillende speelpleinwerkingen van JONG tijdens de zomer vind je hier.


10 jaar behoefteonderzoek ouderen
Op 25 juni vindt een moment van reflectie en debat in Oost-Vlaanderen rond de merkbare resultaten van 10 jaar behoefteonderzoek ouderen op lokaal niveau. Zie uitnodiging.


Nieuwe website BudgetInZicht Oost-Vlaanderen
De website www.bizoostvlaanderen.be is een initiatief van de Oost-Vlaamse CAW, OCMW's en de erkende verenigingen waar armen het woord nemen met een focus op preventie van schuldenlast en kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening. 


Subsidies ter bevordering van etnisch-culturele diversiteit
Gentse organisaties kunnen subsidies aanvragen voor activiteiten (max 750€) of projecten (max 8500€) die bijdragen tot de etnisch-culturele diversiteit in de stad of tot de emancipatie en participatie van etnisch-culturele minderheden. Meer informatie hier of bij ulku.altintas@stad.gent


Derde werkpunt opent de deuren
Op dinsdag 2 juni 2015 opende de Stad Gent, samen met de VDAB, een derde Gentse Werkpunt in Sint-Amandsberg. Zie bericht.


POPOVGGZ zoekt:
Popov GGZ zoekt een ombudspersoon (solliciteren voor 3 juli) en netwerkcoördinatie kinderen en jongeren (solliciteren voor 12 juni)  


Gespreksavond impact leven zonder papieren op kinderen
Op 19 juni organiseert IN-Gent vzw in samenwerking met De Tinten, Hand-in-Hand en de Werkgroep Vluchtelingen Gent een gespreksavond over de impact van leven zonder papieren op kinderen en jongeren. Meer info hier


FDGG zoekt voltijds stafmedewerker
De Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) zoekt een voltijds stafmedewerker. Zie vacature. Solliciteren voor 17 juni.


Oproep samenlevingsprijs 2015
Elke persoon of organisatie die zich op een inspirerende en bijzondere manier inzet voor diversiteit in de Gentse samenleving kan tot 31 augustus ingeschreven worden als kandidaat voor de Samenlevingsprijs 2015. Hier meer info.


Casustafel samenwerken in het jeugdlandschap
Steunpunt Jeugdhulp organiseert op 27 november een casustafel samenwerken in het jeugdlandschap. Zie uitnodiging.


Nieuwe folders Namaste ivm time-out
Namaste biedt een semi-residentieel zorgaanbod aan en heeft nieuwe folders om deze werking toe te lichten.  Zie mail.


Vleugels van papier
Op 19 juni vindt een gespreksavond in het kader van Wereldvluchtelingendag plaats. Zie uitnodiging.


Nieuwsbrief diversiteit agentschap integratie en inburgering
Het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een nieuwsbrief uitgebracht.


OCMW en Stad Gent zoeken 55-plussers
OCMW en Stad Gent zoeken 55-plussers, eigenaar-bewoners, voor Hospitawonen 55+ in kader van innovatief woonbeleid. Zie website.


Therapeuten voor jongeren
Sinds enige tijd is TEJO ook actief in Gent. Ze bieden psychische hulpverlening ten aanzien van kinderen en jongeren. Meer info vind je op de website en in de flyer.


Wijzigingen samenwerkingsverband vzw Domos
Recent is het initiatief beschut wonen vzw Domos uitgebreid met vzw Delta Wonen. Meer info met betrekking tot deze wijzigingen en de vernieuwde aanmeldingsprocedure vindt u in deze brief en het aanmeldingsformulier.


Schrijf je in voor de actieweek Gezond Binnen
Van 23 tot en met 29 november 2015 vindt de tweede Vlaamse actieweek Gezond Binnen plaats. In de menukaart vind je materialen en acties voor verschillende doelgroepen terug! Zie ook oproep van Logo Gezond+.


Cluster-ring cultuursensitieve zorg:
Het PAKT organiseert op 16 juni een nieuwe cluster-ring rond cultuursensitieve zorg. Zie uitnodiging.

Nieuwsbrieven:
Welzijnsoverleg Regio Gent ontving de afgelopen maand volgende nieuwsbrieven:

 

 

Verloopt

 

Bijlagen

Gemaakt om 18/06/2015 15:15 door Claerhoudt Veerle
Laatst gewijzigd op 18/06/2015 15:15 door Claerhoudt Veerle