Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

Gezond binnenmilieu - campagne 2015

Hoofdtekst

Geachte mevrouw
Geachte heer
 
Graag willen wij u informeren over volgende zaken.
1.       De demonstratiewoning Gezond (t)huis is weer te bezoeken
2.       CO-preventiecampagne
3.       Actie week ‘Gezond Binnen’
 
1.      Dit jaar kan u weer rondleidingen bijwonen in een demonstratiewoning.
 
De dienst Regie Samenleven en Welzijn en Logo Gezond+ vzw nodigen u van harte uit om vanaf 3 november 2015 tot in 12 februari 2016 een bezoek te brengen aan de demonstratiewoning  Gezond (t)huis, Alfred Vanderstegenlaan 131 te Gent.
Tijdens een bezoek aan onze demonstratiewoning kan u in korte tijd heel wat zaken bijleren over woonproblemen zoals CO-vergiftiging, schimmelvorming, ongedierte, asbest, … aan de hand van levensechte situaties. We tonen ook eenvoudige oplossingen die direct in elke woning toegepast kunnen worden, zodat iedereen het zelf binnenshuis nog gezonder kan maken. Wenst u dit initiatief verder bekendmaken dan kan u bij ons ook een affiche digitaal ontvangen.
 
Voor wie?
Voor intermediaren en hulpverleners die aan huis komen en ook voor buurtbewoners (die dan aansluiten bij een groep).
 
Praktisch
De demonstratiewoning is gelegen in de Alfred Vanderstegenlaan 131 te Gent (wijk Macharius - Heirnis). De keuken en woonkamer zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Jammer genoeg is de eerste verdieping enkel bereikbaar met de trap.  
Groepen tot max. 8 personen kunnen inschrijven.  De gratis rondleidingen duren ongeveer 1,5 uur en gaan door in november, december, januari en februari na afspraak. Inschrijven of informatie vragen kan op het volgend telefoonnummer: 09 235 37 80. Contactpersoon is Rose-Anne Strubbe van de dienst Regie Samenleven en Welzijn.
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen !
 
Bereikbaar
·         Halte Vlaamse Kaai
Bus 34 / 35 /36
·         Halte Forelstraat
         Bus 6 / 34/ 35/ 36/
 
2.      CO-preventiecampagne.

In 2014 registreerde het Antigifcentrum 841 slachtoffers en 22 overlijdens te wijten aan CO-vergiftiging in België.
 
Meestal is een slecht onderhouden toestel, een niet verluchte kamer of een schoorsteen die niet goed functioneert de oorzaak van een CO- vergiftiging. Allemaal risico’s die op vrij eenvoudige wijze te verhelpen zijn. Het blijft dus nodig om CO elk jaar opnieuw onder de aandacht te brengen.
 
Daarom vinden wij het uiterst belangrijk u dit jaar opnieuw onze CO-preventiecampagne voor te stellen. De campagne bestaat erin zoveel mogelijk mensen te bereiken en ze bewust te maken van het gevaar van CO. Ook het meegeven van tips hoe de risico’s kunnen beperkt worden en wat te doen indien toch vergiftigd, maken deel uit van de campagne.
 
En hierbij kunnen jullie helpen! Want elk slachtoffer is er één teveel!
U kan bij de dienst Regie Samenleven en Welzijn heel wat gratis sensibiliseringsmateriaal verkrijgen:
1.       U kan CO-folders, -brochures en -fotoromans bestellen. De CO-fotoroman is specifiek bedoeld voor minderheden, anderstaligen en kansarmen en beschikbaar in 11 talen (Nederlands, Arabisch, Duits, Engels, Frans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks). Het verhaal verzamelt de belangrijkste tips en geeft die op een aanschouwelijke en eenvoudige manier weer;
2.       U kan de CO-affiches uithangen;
3.       Uw organisatie kan een CO-tentoonstelling opzetten in een publieke ruimte d.m.v. tentoonstellingsbanners.
 
Graag willen we de aandacht vestigen op het CO- meldpunt van de Dienst Administratie, stad Gent :
09 266 76 08.
Hierop kan elke burger beroep doen voor een woonkwaliteitsonderzoek bij vermoeden van CO-gevaar.
 
 
3.      Actieweek ‘Gezond binnen’
 
Bij Logo Gezond+ kan u terecht voor het verkrijgen van materiaal in het kader van gezond wonen : affiches, folders, brochures, gezelschapsspel (bv. voor het onderwijs).
In de week van 23 tot 29 november 2015 vindt de eerste actieweek “Gezond binnen” plaats. Kom je al dan niet rechtstreeks in contact met het thema wonen?  Doe dan als vereniging, organisatie, professional, woonwinkel of gezondheidswerker, mee aan de actieweek !
Toon tijdens deze week zoveel  mogelijk hoe mensen werk kunnen maken van een gezond binnenmilieu en organiseer daarbij acties om specifieke doelgroepen te bereiken.
 
In de menukaart “Woon gezond – Geef lucht aan je huis” vind je heel wat ondersteuning (gratis materialen en acties) om binnen je eigen organisatie (of samen met anderen) aan de slag te gaan. Kijk voor de meest recente menukaart op www.gezondbinnenmilieu.be .
 
De dienst Regie Samenleven en Welzijn en Logo Gezond+ hopen u te mogen voorzien van preventiemateriaal en danken u voor uw interesse.
Voor het aanvragen van informatiematerialen kan u gebruik maken van bijgevoegde bestelformulieren die u  (bij voorkeur !)  kan mailen of opsturen :
·         Aanvraagformulier Gezond (t)huis en CO-preventiecampagne:
Rose-Anne Strubbe, Baudelohof 2 te 9000 Gent,
tel. 09 235 37 80,  e-mail:
rose-anne.strubbe@stad.gent.
www.gentgezondestad.be/gezondthuis
U kan ook bij haar terecht met al uw vragen over dit aanbod.
 
·         Aanvraagformulier materialen gezond wonen :
Menukaart “Woon gezond – Geef lucht aan je huis”
aan Jasmien Pauwels, Logo Gezond+, Baudelokaai 8 te 9000 Gent,
tel. 09 235 74 22,  fax: 09 235 74 26, e-mail:
jasmien.pauwels@gezondplus.be

 

 
 

Dienst Regie Samenleven en Welzijn - Departement Samenleven en Welzijn - Stad Gent
Bezoekadres: Baudelohof 2, 9000 Gent Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 235 37 82 / Gsm 0471 65 99 37
www.gentgezondestad.be

 

 

 

Verloopt

 

Bijlagen

Gemaakt om 2/10/2015 8:58 door Claerhoudt Veerle
Laatst gewijzigd op 2/10/2015 8:59 door Claerhoudt Veerle