Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

wzo Bloemekenswijk: opvolging signaal 'te weinig vrije plaatsen in kleuteronderwijs'

Hoofdtekst

Signaal: Te weinig vrije plaatsen in het kleuteronderwijs: door het te grote aantal voorbehouden plaatsen voor kansengroepen (bijv. GOK-kinderen) worden andere groepen uitgesloten. Het systeem op zich is mooi maar er zijn te weinig vrije plaatsen.

Opvolging:

  • Dit signaal is afgetoetst in het welzijnsoverleg Bloemekenswijk.
  • De Psychologische dienst OCMW Gent ondersteunt cliënten van OCMW bij inschrijven in kleuterschool. Ook vanuit de kinderopvang wordt ondersteuning geboden.
  • Dit signaal wordt meegenomen door de coördinator Signalen naar de werkgroep Signalen van het Lokaal Sociaal Beleid.​
  • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p 29 'Sommige kinderen geraken niet ingeschreven in een school'
  • Vanuit het LOP met verschillende samenwerkingspartners werden belangrijke stappen gezet om iedereen goed te informeren ove r inschrijving van kinderen op school (aanmeldingsperiode 2015).

Verloopt

31/12/2013

Bijlagen

Gemaakt om 25/09/2013 16:57 door Vandepoele Bert
Laatst gewijzigd op 8/07/2015 14:51 door Van Elslander Michèle