Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

wonen in Tolhuis-  ter info de Vlaamse dakisolatienorm.

Hoofdtekst

Vlaamse dakisolatienorm
Vanaf 1 januari 2015 is de dakisolatienorm van toepassing op alle "zelfstandige" woningen gelegen in het Vlaamse Gewest, dit zijn eengezinswoningen, studio’s en appartementen, maar geen kamers.
Dakisolatienorm in de praktijk
De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde 0,75 m² K/W. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 tot 4 cm (afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt).
Als isolatiemateriaal wordt beschouwd: de materialen die een lambdawaarde hebben van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, wordt als geïsoleerd dak beschouwd.
Er wordt enkel rekening gehouden met feitelijke vaststellingen. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2015 alleen strafpunten worden toegekend als:
  • het Energieprestatiecertificaat een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt lager dan 0,75 m² K/W. Er wordt dus geen rekening gehouden met default-waarden.
  • uit feitelijke vaststellingen van de technische onderzoeker woningkwaliteit blijkt dat er geen dakisolatie aanwezig is. De technische onderzoeker woningkwaliteit zal dit alleen zelf beoordelen als het EPC niet beschikbaar is of als in het EPC met een default-waarde wordt gerekend.
Voor het toekennen van de strafpunten wordt een onderscheid gemaakt tussen daken kleiner en daken groter dan 16 m².
Het ontbreken van dakisolatie zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit. De gefaseerde invoering ziet er als volgt uit:
Periode
Strafpunten dak kleiner dan 16 m² met R-waarde lager dan 0,75 m²K/W
Strafpunten dak groter dan 16 m² met R-waarde lager dan 0,75 m²K/W
1/01/2015 t.e.m. 31/12/2017
1
3
1/01/2018 t.e.m. 31/12/2019
3
9
Vanaf 1/01/2020
9
15
Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt worden verklaard, aangezien ze niet voldoet aan de wettelijke normen. Voor de berekening van het totaal aantal strafpunten wordt natuurlijk ook met andere aspecten dan louter dakisolatie rekening gehouden.
Let op:
Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, zullen alle appartementen in het gebouw vanaf 1 januari 2015 evenveel strafpunten krijgen. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle woningen in het gebouw. Dat betekent dus dat een appartement op het gelijkvloers eveneens strafpunten krijgt als blijkt dat het appartement onder het dak onvoldoende dakisolatie heeft en dit ongeacht de eigendomssituatie.
 
 
 

Verloopt

 

Bijlagen

Gemaakt om 8/12/2014 8:06 door Claerhoudt Veerle
Laatst gewijzigd op 8/12/2014 8:06 door Claerhoudt Veerle