Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

startschot 'PLUS'woning BW Domos (Deelwerking Delta Wonen)

Hoofdtekst

Namens het team woonbegeleiding van Beschut wonen Delta Wonen willen  wij u informeren dat vanaf 15.02.2016 ons begeleidingsaanbod er diverser zal uitzien.
 
De groepswoning ‘Hortus 1’ (Berouw 99, Gent) werd omgevormd tot een ‘PLUS’-woning.
 
De woonbegeleiding in de PLUS-woning heeft als uitgangspunt het samenbrengen van de specifieke expertise van de teams van Delta Wonen  en Psychiatrisch Verzorgingstehuis Hortus  op het domein woonbegeleiding, geïnspireerd door de principes van  Herstelondersteunende Zorg, Presentiebenadering en Kwartiermaken.
 
De doelgroep  van de PLUS – woning heeft meer omkadering nodig dan dat beschut wonen doorgaans kan bieden, maar niet de 24 uurs omkadering die het PVT biedt.
 
Er kunnen vijf volwassenen wonen die ernstige beperkingen hebben op verschillende levensdomeinen ten gevolge van een langdurige psychiatrische problematiek.
 
Voor aanmeldingen maken verwijzers gebruik van het gemeenschappelijk aanmeldingsformulier van de Oost-Vlaamse Initiatieven Beschut Wonen.
Wie meer info wenst omtrent de specifieke werking van de PLUS-woning, kan hiervoor terecht bij het team woonbegeleiding van Delta Wonen via onderstaande coördinaten.
 
 
 
Met vriendelijke groet namens het team woonbegeleiding,
 
 
 
 
 
Kristel VAN RAEMDONCK
 
Teamverantwoordelijke

Verloopt

 

Bijlagen

Gemaakt om 11/02/2016 13:51 door Claerhoudt Veerle
Laatst gewijzigd op 11/02/2016 13:51 door Claerhoudt Veerle