Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

Nieuwe reglementen Projectsubsidies en Erkennen van Gezondheidsverenigingen

Hoofdtekst

Het nieuw Reglement voor de Subsidiëring van Gezondheidsprojecten en het nieuw Reglement voor de Erkenning als Gezondheidsvereniging werden op 24 november 2014 door de Gentse Gemeenteraad goedgekeurd. Dit betekent dat beide reglementen vanaf 1 januari 2015 in voege treden, en verenigingen vanaf 1 januari 2015 terug een projectsubsidie kunnen aanvragen, en een (nog niet erkende) vereniging vanaf dan een aanvraag tot erkenning als Gezondheidsvereniging kan aanvragen.
 
Projectsubsidies:
In vergelijking met het voorgaande subsidiereglement zijn er heel wat wijzigingen. Dit zijn de voornaamste voor de projectsubsidies:
-          Het bedrag per project is gewijzigd van 2500 euro naar minimaal 250 en maximaal 1500 euro, zodat we meer kleine organisaties kunnen steunen.
-          Er kan nu doorlopend aangevraagd worden, in plaats van 2x per jaar. Een project kan pas starten vanaf 2 maanden na de aanvraag tot subsidiëring.
-          De projecten moeten kaderen binnen het Gentse gezondheidsbeleid 2014 -2019.
-          Bepaalde organisaties, die nu al vanuit de Gezondheidsdienst financieel ondersteund worden, worden uitgesloten.
 
 
Erkende verenigingen:
Belangrijk detail voor de organisaties die nu reeds erkend zijn als gezondheidsvereniging: deze organisaties blijven erkend voor de komende 5 jaar, startend op de dag dat het reglement werd goedgekeurd, i.e. 24 november 2014. Let wel: er komt vermoedelijk een update van het Reglement voor de erkenning als Gezondheidsvereniging voor de periode 2015-2019, de Stad Gent werkt momenteel aan een stadsbrede uniformisering voor de erkenning bij de verschillende diensten die werken met erkende verenigingen.
 
 
De volledige reglementen en de aanvraagformulieren kan u downloaden op gentgezondestad.be via deze link.
 
Aarzel niet om ons te contacteren indien hierover vragen zouden zijn!

Verloopt

 

Bijlagen

Gemaakt om 8/01/2015 15:35 door De Reu Sarah
Laatst gewijzigd op 8/01/2015 15:35 door De Reu Sarah